Gia Lai: Kỳ lạ giếng nước bỗng nhiên sôi 70 độ

Giếng nước đào sâu 3 mét lâu ngày không có nước, gặp trời mưa nước dâng lên bỗng nhiên bốc hơi và xảy ra hiện tượng sôi làm chín trứng, mỳ tôm.