Gia Lai: Kỳ án con rể trộm 7kg vàng của bố mẹ vợ rồi giả điên để trốn