Gia Lai: Kông Chro làm tốt công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kông Chro đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào sự ổn định trên địa bàn.

1468309243-9143-images1156965-1-h-thi

Một trong các đơn vị trường học bị thanh tra đột xuất về việc cấp phát chế độ chính sách cho học sinh. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, huyện đã tiến hành 3 cuộc thanh tra tài chính tại 1 trường học, 2 UBND xã; thanh tra đột xuất 5 cuộc (2 cuộc thanh tra việc cấp phát chế độ chính sách cho học sinh tại các trường, 1 cuộc xác minh làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai và 2 cuộc thanh tra công tác cải cách hành chính). Các sai phạm được kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm. Tổng số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 71,7 triệu đồng, trả lại cho người dân hơn 9,3 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo và phối hợp hiệu quả cùng Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân với 720 buổi và 18.201 lượt người tham gia. Lãnh đạo UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc công tác trực tiếp công dân vào ngày thứ Bảy hàng tuần, tiếp thu kịp thời những kiến nghị của công dân liên quan đến các vấn đề như: tranh chấp đất đai, chậm trễ trong công tác làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trong 6 tháng, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện là 16; huyện đã giải quyết 13 đơn (đạt 81,2%), số còn lại đang được xác minh, giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kông Chro vẫn còn những tồn tại như: một số xã chưa thật sự quan tâm đến công tác trực tiếp công dân, chưa thực sự coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại giải thích cho dân; người khiếu nại, tố cáo chưa nắm bắt kịp thời về chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây khó khăn cho việc xác minh, giải quyết vụ việc…

TIN MỚI