Gia Lai: Khuyến khích cán bộ, giáo viên tố cáo hành vi tham nhũng

Sở GD&ĐT Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2016.

gia-lai-khuyen-khich-can-bo-giao-vien-cao-hanh-vi-tham-nhung

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và nghiêm tức chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình (từ quán triệt, triển khai đến việc chủ động tự phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng);

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp, cấp ủy, chính quyền cấp trên và trước nhân dân về công tác đấu tranh chống tham nhũng ở ngành, địa phương mình; bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do không chủ động phát hiện, không kiên quyết chỉ đạo xử lý hoặc có hành vi bao che tham nhũng.

Kế hoạch của Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng.

Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

Công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực: Tuyển đụng, điều động, thuyển chuyển, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành GD&ĐT; công tác tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác tiếp nhận và chuyển trường cho học sinh; công tác cấp giấy phép dạy thêm – học thêm;

Công khai các chế độ chính sách, định mức, tiêu chuẩn và sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, quy chế chi tiêu nội bộ; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả các chủ trương, quy định, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

Đang tải...
Giá đất nông nghiệp Đà Lạt ‘sốt’ lên 70 triệu đồng/m2?

Giá đất nông nghiệp Đà Lạt ‘sốt’ lên 70 triệu đồng/m2?

Các con giáp có chỉ số thông minh theo bảng xếp hạng rất chính xác

Các con giáp có chỉ số thông minh theo bảng xếp hạng rất chính xác

Giáo viên ở Gia Lai ra đề có nội dung nhạy cảm: Giải thích nóng

Giáo viên ở Gia Lai ra đề có nội dung nhạy cảm: Giải thích nóng

Công an tỉnh Gia Lai: 2 ngày phá 2 chuyên án ma túy

Công an tỉnh Gia Lai: 2 ngày phá 2 chuyên án ma túy

TIN MỚI