Gia Lai: Khôi phục hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 263/STTTT-BCVT về việc khôi phục hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet trên địa bàn tỉnh từ ngày 25-2.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố có hình thức thông báo kịp thời, phù hợp đến chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet trên địa bàn quản lý về quy định cho phép khôi phục hoạt động của các cơ sở kinh doanh này từ ngày 25-2.

Hướng dẫn cho chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công công, đại lý internet ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch khi hoạt động trở lại.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ giá cước sử dụng dịch vụ internet cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tạm ngưng hoạt động để phòng-chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Đang tải...
Lão nông tìm thấy 50kg vàng trong khe núi: Tưởng vừa phát tài ngờ đâu lại phải ngồi tù!

Lão nông tìm thấy 50kg vàng trong khe núi: Tưởng vừa phát tài ngờ đâu lại phải ngồi tù!

Điểm nóng Đắk Song

Điểm nóng Đắk Song

Bát nháo mua bán đất ở Tây Nguyên

Bát nháo mua bán đất ở Tây Nguyên

Gia Lai: Đối tượng đâm linh mục, đốt nhà thờ chỉ cười và hát, không khai gì

Gia Lai: Đối tượng đâm linh mục, đốt nhà thờ chỉ cười và hát, không khai gì

TIN MỚI