Gia Lai: Khoảng 25 tỷ đồng sửa chữa đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Pleiku