Gia Lai: Khổ vì nhà máy chế biến cao su gây ô nhiễm môi trường