Gia Lai: Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu sống 5 học sinh giữa dòng lũ

23/1,347