Gia Lai: Khách tố bị nhà xe thuê băng nhóm giang hồ đánh đập, chủ hãng xe nói gì?