Gia Lai: Hoang phế gần trăm công trình nước sạch ở tỉnh nghèo

12/1,640