Gia Lai: Hỏa hoạn thiêu rụi 2 căn nhà tại huyện Chư Prông