Gia lai: Hỗ trợ nông dân 1,8 tỷ đồng mua cây giống trồng rừng ở huyện Ia Pa