Gia Lai: Hiện trường nam thanh niên gục chết trên vũng máu sau nhiều tiếng nổ