Gia Lai: Hàng chục ngàn trụ tiêu bị quật ngã do ảnh hưởng bão số 12