Gia Lai: Gian nan đường “cõng chữ” đến trường

20/0,544