Gia Lai: Giá cước vận tải giảm mạnh - Người dân hưởng lợi