Gia Lai: Dự án tái định cư Ia Bia liệu có đem con bỏ chợ?