Gia Lai: Điều khó hiểu tại cuộc họp báo về sai phạm của Sở Y tế

12/0,995