Gia Lai: Dị nhân giữa đời thường - Lạ lùng ông Chim truồng