Gia Lai: Đề nghị tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho người cứu 5 học sinh đuối nước