Gia Lai: Đau đầu với vấn nạn văn bằng, chứng chỉ giả