Gia Lai: "Đá tặc" hoành hành giữa khu dân cư, ngay gần trụ sở ủy ban xã!