Gia Lai: Công an xuống làng cấp hơn 1.000 CMND cho dân