Gia Lai: Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ phòng giáo dục hợp mưu tham ô 6 tỷ đồng