Gia Lai: Công An phường Yên Đỗ la cà quán cà phê trong giờ làm việc?