Gia Lai: Con 'quan' thành công chức - Đã sát hạch, xin...giữ làm quan