Gia Lai: Có hay không việc không bán hồ sơ mời thầu ở Kbang?