Gia Lai chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Gia Lai chú trọng quy hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn tài nguyên nước, trên cơ sở đó lập kế hoạch cho đầu tư phát triển trong trung hạn và dài hạn.

gia-lai-chu-trong-su-dung-hieu-qua-nguon-tai-nguyen-nuoc

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra công trình thủy điện An Khê – Ka Nak và làm việc về một số dự án hạ tầng tại Gia Lai.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra của năm 2016, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội đảng bộ Tỉnh đã đề ra; tiếp tục rà soát chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để kịp thời điều chỉnh, gắn với thực hiện tái cấu trúc các lĩnh vực: công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng, đô thị, nông nghiệp – nông thôn.

Bên cạnh đó, chú trọng quy hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn tài nguyên nước, trên cơ sở đó lập kế hoạch cho đầu tư phát triển trong trung hạn và dài hạn. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho tất cả doanh nghiệp và người dân được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Về công trình thủy điện An Khê – Kanak, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ và cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3455/VPCP-KTN ngày 16/5/2016; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công ty điện lực An Khê – Ka Nak thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ trên lưu vực sông Ba nhưng phải chủ động phối hợp với địa phương để điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước cho hạ lưu, coi đây là nhiệm vụ số 1 để phục vụ sản xuất, đời sống và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, các đơn vị liên quan cùng với chính quyền địa phương cần kịp thời gặp gỡ đối thoại với người dân, các tổ chức chính trị – xã hội và các nhà khoa học để có sự đồng thuận về nhận thức chung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tính toán kỹ nhu cầu sử dụng nước ở hạ lưu để rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba cho phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo, giám sát các nhà máy công nghiệp có xả thải ra sông Ba, bảo đảm tuân thủ nghiêm quy chuẩn về môi trường.

Về hỗ trợ cho Tỉnh đầu tư các khu tái định cư để di dời 340 hộ dân vùng sạt lở khu vực Sông Ba đoạn chảy qua địa bàn huyện Krông Pa, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ động bố trí kinh phí để di dời đối với các trường hợp cấp bách, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đang tải...
TP.HCM ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng, Bộ Y tế họp khẩn

TP.HCM ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng, Bộ Y tế họp khẩn

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra nhiều giám đốc sở, chủ tịch huyện, dự án xây dựng ở Gia Lai

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra nhiều giám đốc sở, chủ tịch huyện, dự án xây dựng ở Gia Lai

Nữ giáo viên nghe điện thoại của ‘Bộ Công an’ mất hơn tỉ đồng

Nữ giáo viên nghe điện thoại của ‘Bộ Công an’ mất hơn tỉ đồng

Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, lo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng

Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, lo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng

TIN MỚI