Gia Lai: Chủ tịch xã bán đất công chỉ bị xử lý hành chính