Gia Lai: Chủ nhà vừa ra khỏi cổng, trộm đã vào "hốt" 200 triệu đồng