Gia Lai: Cây xăng bị rò rỉ gây ô nhiễm, quản lý xăng dầu đã an toàn?