Gia Lai: Cảnh giác lừa đảo bán tài liệu an toàn vệ sinh thực phẩm