Gia Lai: Cán bộ thị trấn tham ô tài sản lãnh án 7 năm tù