Gia Lai: Buộc thôi việc cán bộ Sở Nội vụ dính 'cờ bạc', 'trốn nợ'