Gia Lai: Bốn 'quý cô' vùng sâu tổ chức chơi ma túy đá