Gia Lai: Bộ đội, công an giúp dân dựng lại những vườn tiêu bị đổ