Gia Lai: Bắt nhóm thiếu niên trộm 4 xe máy trong 1 giờ