Gia Lai: Chém chết người vì không mua được thuốc lá