Gia Lai: Báo Tuổi Trẻ trao giải thưởng cho "thầy đưa trò từ rẫy trở về"