Gia Lai: Báo động tình trạng khai thác cây đại thụ