Gia Lai: Báo cáo mất 240 ha rừng 'do dân lấn chiếm'