Gia Lai: Bà chủ ngáo đá phủ nhận việc hành hạ người làm bằng bàn là