Gia Lai: Án tử hình cho kẻ sát hại dã man người phụ nữ tàn tật để cướp tài sản