Gia Lai: 9X chém lìa cánh tay của đối thủ mang án 20 năm tù