Gia Lai: 315 phòng học bỏ hoang - Ai phải chịu trách nhiệm?