Gia Lai: 3 tháng bị nợ lương, cô giáo phải đi bán cà phê buổi tối