Gia Lai: 2 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy ra đầu thú