Giá khoảng 68 triệu, Benelli Leoncino 250 'quyết đấu' KTM Duke 250

12/0,769