Giá hồ tiêu chạm đáy 10 năm, dự báo tiếp tục giảm trong cuối năm nay

15/0,551