Gia đình NSƯT Trần Hạnh khẳng định ông không mưu sinh bằng bán mũ, bán giày